Katedra psychológie FILOZOFICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY

v spolupráci s Inštitútom existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, Centrom komunikácie

a Sekciou existenciálnej psychológie pri Slovenskej psychologickej spoločnosti

 

 

„PSYCHOLÓGIA PRE ŽIVOT“

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
pri príležitosti 15. výročia Katedry psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave
 

 

Miesto konania: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Termín konania: 11. - 13. október 2007

 

Podrobný program konferencie si môžete stiahnuť tu...

Home Sekcie Organizačný výbor Informácie pre účastníkov Informácie pre autorov Ubytovanie Kontakt