Prof. Peter Halama, PhD 

 

výskumný pracovník a vŠ pedagóg

 

       Úvod

 Výučba

veda a výskum

   

 

                 
 

Adresa

Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9                                               peter.halama@savba.sk
813 64 Bratislava


Katedra psychológie
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity                  peter.halama@truni.sk
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

 

 

English pages

Research, publications
 

LINKY

Ústav experimentálnej psychológie SAV

Katedra psychológie FF TU

Studia Psychologica

Slovenská psychologická spoločnosť

EAPP

EFPA

International Association for the Psychology of Religion

 

 
 
 

Základné údaje

 

Vzdelanie a vedeckoakademické tituly :
- 2016 - Profesor v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- 2009 - Docent v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- 2008 - vedecký stupeň IIa - samostatný vedecký pracovník, Ústav experimentálnej psychológie SAV
- 2002 - PhD. Univerzita Komenského, štúdium realizované na Ústave experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
- 1998 - Mgr., odbor psychológia Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Zamestnanie:
- 2003 až doteraz - vysokoškolský pedagóg na Katedre psychológie FF TU, Trnava
- 2001 až doteraz - výskumný pracovník na Ústave experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
- 2002-2003 - psychológ v resocializačno-terapeutickom centre pre drogovo-závislých Retest, Bratislava

Iné vzdelanie a certifikáty:
- Osvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1998
- The First Cambridge Certificate in English, 2000
- Krátkodobé vzdelávacie a zážitkové semináre z logoterapie a kognitívno-behaviorálnej terapie
- Certifikát o ukončení základnej časti dlhodobého výcvikového programu v terapii zameranej na človeka, PCA inštitút ISTER, Bratislava

Ocenenia:
- 2011 – Prémia Literárneho fondu (Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy) za trojročný vedecký ohlas
- 2008 - I. miesto v súťaži Slovenskej akadámie vied o najlepšiu publikáciu mladých vedcov
- 2003 - II. miesto v súťaži Slovenskej akadémie vied o najlepšiu publikáciu mladých vedcov

Pobyty v zahraničí:
- 2013 - Írsko, School of Psychology, Trinity College Dublin - mesačný študijný pobyt financovaný Národným štipendijným programom
- 2006 - Belgicko, Department of Psychology, Catholic University of Leuven - krátkodobý študijný pobyt financovaný cez výmenný pobyt SAV s partnerskými organizáciami
- 1999 - Poľsko, Institut Psychologii Polskej Akademii nauk, Warszawa, Katolícka univerzita v Lubline, Lublin - krátkodobý študijný pobyt financovaný cez výmenný pobyt SAV s partnerskými organizáciami.

Členstvo vo vedeckých a profesných radách, organizáciách a komisiách:
- Slovenská psychologická spoločnosť
- European Association of Personality Psychology
- Editorial Board, medzinárodný karentovaný časopis Studia Psychologica
- Board of Assessment, European Federation of Psychological Association
s
< - Poradný zbor Slovenskej komory psychológov pre psychodiagnostiku

 
 
 
last updated August 7th, 2013
 
 
Design downloaded from free website templates.